mandag 27. februar 2012

Tema Vann

Ideen
Jeg tenkte at vann består av dråper, som er ”smeltet” sammen til en liten væske. Det som er spennende med dråper er at de kan komme i forkjellige former. Ideen var å fange de forskjellige dråpeformene.

Komposisjon
Fordi vann er noe kan er bevegelig, ønsket jeg fryse bevegelsen, men samtidig fange bevegelsen. Jeg prøvde å få de stillestående dråpene i ”bevegelse” ved at jeg prøvde å få dråpene vekk fra sentrum og litt mer til siden. Dette gir et lite inntrykk av bevegelse samtidig som det gir bildet litt dynamikk.
Lyset
Fordi vann er gjennomsiktig, var det litt utfordrende å få lyset skikkelig til. Derfor måtte jeg ha litt hjelp fra blitzen. Lyset ble nå reflektert av dråpen noe som skapte høylys, skygger og gjenskinn. Dette syns jeg ble en spennende effekt.

 Jeg syns oppgaven gikk ganske greit. Jeg syns det var spennende å jobbe med vann. Det var litt vanskelig å holde kontroll med lyset, ettersom det ble flere ganger for lyst eller for 
mørkt. 

onsdag 15. februar 2012

Lukkertid

Lukkertid er evnen til å fange eller å fryse en bevegelse. Vår oppgave var å ta bilder med kort og lang lukkertid. Lukkertid har også med mengde lys linsen slipper inn. De to øverste bildene er tatt med kort lukkertid 1/250 og 100ISO. Resultatet blir at objekter som tilsynelatende er i bevegelse, blir fryst. Lys spiller også med i de to bildene. Jo kortere lukkertid en har, jo mørker blir bildet.

De to nederste bildene er tatt med lenger lukkertid. 2 og med 100ISO. Her blir bevegelsen i vannet fanget.
Bildene er lysere en de to øverste bildene, pga lukkertiden. Jo lenger lukkertid en har jo lysere blir bildet.

søndag 12. februar 2012

Ekskursjon til Bryne

Den 6. februar dro vi ut til Brynekunstforening for å se utstillingen Anonymia av Signe Christine Urdal og LivRunesdatter.” Temaet for utstillingen var Hiv og Aids. De som er Hiv-positive har et svekket immunforsvar noe som gjør dem svært sårbare ovenfor vanlige sykdommer. Fordi sykdommen blir smittet via blod, spytt og omgang, har de blitt stigmatisert og sett på som skitne. Derfor tørr ikke de som lever med sykdommen å stå ut for allmennheten. Dette synes jeg forferdelig å høre på. Deres måte å framstille et sånt alvorlig tema var spesielt. Isteden for å høre på dokumentasjoner om hva Hiv er, fikk vi heller høre og oppleve hvordan det er å leve med en slik sykdom. Det ble mer levendegjort enn det vi for høre gjennom vitenskapelige forsking.Jeg syns at turen var kjekk og ikke minst interessant. Jeg fikk innsikt i hvordan folk som lever med Aids, må gjemme seg i frykt for å bli stigmatisert av alle oss andre. De fleste i dag vet hvordan en blir Hiv smittet, men få av oss vet hvordan det er å leve med denne uhelbredelige sykdommen. Lydopptakene av de som er Hiv-positiv gjordet sterkt inntrykk på meg. De gav meg et glimt i hvordan der er å leve med sykdommen. Hvordan det kan ødelegge livskvaliteten hos et menneske. Et menneske som fortjener å bli hørt og forstått like mye som oss andre som ikke er Hiv-smittet. Denne turen var til stor ettertanke.Bildene 
De to øverste bildene tok jeg i elementet ”Midt i blant oss.” Her syns jeg vinduene skapte et element til. Sprossevinduene gav et lite inntrykk av å være fanget. Linjene i vinduene skaper et slags fengsel. Lyset som skinner igjennom gir en slags inntrykk av verden utenfor og samtidig håp.
Disse bildene er tatt med lav eksponering, det nederste er tatt med -2 i eksponering. Bildet ble veldig mørkt, men vinduene kommer tydeligere fram, som en kontur. Lyset kom også tydeligere fram, enn med vanlig eksponering.