fredag 25. mai 2012

Oppsummering

Oppsummering

 Foto
Jeg syns at fotograferingen har vært spennende og svært lærerikt. I løpet av dette året har jeg lært meg mange spennende teknikker som ikke visst noe om.
Dette i seg selv har gjort at jeg opplever foto på en ny og spennende måte enn tidligere. Det å kunne vite hva ISO, Blender, Lukkertid og lignende er og vite hvordan en kan benytte disse på en god måte syns jeg har vært svært nyttig. Foruten arbeidsoppgavene har disse teknikkene gjort meg i stand til å ta bedre og spennende bilder enn tidligere. Jeg har også lært av foto er mer enn å knipse i vei, men hvordan bilde er tatt.

 Blogging
Blogging har også vært en viktig del av faget. Vi har lært å legge ut våre egne produkter og lært å linke til andre nettsteder. Jeg syns også dette har vært en spennende del av fotofaget. Bloggingen har blitt en ny måte legge ut informasjon ol. Bruken av HTLM koder og hvordan en poster ut videolenker ol var ting jeg ikke visste om i det hele tatt.

 Arbeidsmetoder
Arbeidsmetodene har vært forskjellige, alt fra individuelt arbeid til gruppearbeid. Det har vært variasjon når det kommer til arbeidsplasser. Foruten skolen har vi vært ute på fotoutstillinger, der vi har fått nyttige tips om fotografering. Jeg syns at arbeidsmetodene har vært ganske greie og varierende, hvilket som jeg syns har vært veldig greit.Poesi av mono/foto


Den 7.mai fikk vi i oppdrag i å lage et bilde av et fotografi og monotopi
Det første vi gjorde var å finne et bilde vi ville trykke på.
Vi redigerte bilde om til svart/hvit og fikk det skrevet ut. Deretter måte vi finne ut hva vi ville uttrykke med bilde. Vi kunne bruke enten former eller en tekst til å framheve uttrykket. Formene eller bokstavene måtte skjære ut i papp. Fordi ingen av trykkene blir like, tok vi kopier av fotoet som prøvetrykk før det endelige trykket.
Her er mitt resultat.
Selv om dette bilde er nokså enkel av seg, skaper trekantene litt spenning i bilde. 
Trekantene står i forhold til det gylne snitt og skaper en diagonal linje i bildet. 
Kontrasten mellom det myke og det harde kommer klart frem på dette bilde. 
Kommentar
Det jeg har lært ut av denne oppgaven er at for mange innslag kan ødelegge helheten i bilde. Noen ganger er det som regel det beste å ha et eller små innslag i bilde.

mandag 21. mai 2012

GIF

I dag lærte vi om hvordan vi lager GIF
GIF er en liten animasjon sammensatt av bilder.

Image and video hosting by TinyPic

Hvordan lage man en GIF?
Først og fremst åpner man opp photoshop. Her laster man alle de bildene som til sammen skal bli til en GIF.
For å få alle bildene inn på et dokument/fil kopiere man bildene inn til den ene filen. (Lag layers for å lime inn bildene)
Det gjør en ved å markere bildene en for en, med rektangel verktøyet og kopiere de over med Ctrl+C til hovedfilen med Ctrl-D.
 Det er nå selve animasjonen begynner. Klikk på Window og deretter på animation. Nå får en opp en animasjonsvindu, legg til flere rammer. Klikk på et bilde av gangen og marker med øyet hvilket bilde som gjelder. Slik fortsetter man til alle bildene er markert i den rekkefølgen de skal gå i. Under bildet stiller man hvor lenge hvert bilde skal vare. Jeg valgte 0,2 sec hvilket som var en grei tid.
Til slutt lager man på "Save for Web & devices" Innstillingene skal ca være på 700.
For å opplaste GIFen søker man på tinypic, laster den opp der og kopiere HTLM-koden.
Nå er GIF ferdig.
Image and video hosting by TinyPic