fredag 25. mai 2012

Poesi av mono/foto


Den 7.mai fikk vi i oppdrag i å lage et bilde av et fotografi og monotopi
Det første vi gjorde var å finne et bilde vi ville trykke på.
Vi redigerte bilde om til svart/hvit og fikk det skrevet ut. Deretter måte vi finne ut hva vi ville uttrykke med bilde. Vi kunne bruke enten former eller en tekst til å framheve uttrykket. Formene eller bokstavene måtte skjære ut i papp. Fordi ingen av trykkene blir like, tok vi kopier av fotoet som prøvetrykk før det endelige trykket.
Her er mitt resultat.
Selv om dette bilde er nokså enkel av seg, skaper trekantene litt spenning i bilde. 
Trekantene står i forhold til det gylne snitt og skaper en diagonal linje i bildet. 
Kontrasten mellom det myke og det harde kommer klart frem på dette bilde. 
Kommentar
Det jeg har lært ut av denne oppgaven er at for mange innslag kan ødelegge helheten i bilde. Noen ganger er det som regel det beste å ha et eller små innslag i bilde.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar